Ерөнхий мэдээлэл
 
Орлогын тайлан

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн тоо

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн тоо
Даатгалын компаниудын хөрөнгийн хэмжээ

Даатгалын компаниудын хөрөнгийн хэмжээ /тэрбум.төг/
Нөөц сангийн хэмжээ

Даатгалын компаниудын нөөц сангийн хэмжээ /тэрбум.төг/
Давхар даатгалын харьцаа

Давхар даатгалын харьцаа
Даатгалын нягтшил

Даатгалын нягтшил
Даатгалын нэвтрэлт

Даатгалын нэвтрэлт
Холбооны гишүүн, байгууллагууд
Зохиогчийн эрх © 2014 www.mia.mn. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан